Header.Alt_Image

Header.Alt_Lozenge
Hulp voor Kandidaten


Als uw werkgever of een mogelijke werkgever u heeft gevraagd om aan een assessment mee te werken, moet u direct contact opnemen met die organisatie om feedback over uw resultaten te krijgen. Onze contracten met onze klanten verhinderen het ons om uw assessmentresultaten aan u te verstrekken, tenzij wij de uitdrukkelijke toestemming van onze klant daarvoor hebben.

Indien u de assessment op onze proefwebsite https://www.shldirect.com/nl/ hebt ingevuld, zou u op uw account moeten kunnen inloggen om het rapport voor uw assessment in te zien. Indien u hierbij problemen ondervindt, raadpleeg dan de sectie kandidaatondersteuning op https://support.shl.com/categories.html?hl=nl&c=10_91_12_


Was dit artikel nuttig?


Om dit verzoek te kunnen verwerken, vragen wij u om een e-mail te sturen naar dataquestions@shl.com en daarin de volgende gegevens te vermelden:
- Het type assessment en de datum waarop u hieraan heeft deelgenomen;
- Uw volledige naam en het e-mailadres dat u heeft gebruikt; en
- Indien u op verzoek van een bepaalde organisatie aan de assessment hebt deelgenomen (bijv. als onderdeel van een sollicitatieprocedure), de naam van die organisatie.

Indien wij de assessment hebben aangeboden namens een van onze klanten, kunnen wij de gegevens zonder de toestemming van die klant niet uit onze systemen verwijderen. Indien u uw data volledig of gedeeltelijk van ons systeem wilt laten verwijderen kunt u de volgende stappen nemen. Neem contact op met het bedrijf voor wie u de test(en) voltooid heeft en vertel hen precies welke persoonlijke gegevens u wilt laten verwijderen. Zodra wij bericht hebben gekregen van onze klant, zullen wij de benodigde stappen nemen om te voldoen aan de instructies die zij ons geven met betrekking to uw data.


Was dit artikel nuttig?


Als wij de noodzakelijke toestemmingen hebben verkregen, kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, in een van de volgende, beperkte gevallen:
  1. Als wij een dienstverlener inhuren die namens ons bepaalde diensten zal uitvoeren. Alle dienstverleners die eventueel door ons worden ingehuurd, zijn contractueel verplicht om de persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van die diensten en hebben toereikende beveiligings- en privacymaatregelen ingevoerd om de informatie te beschermen;
  2. Indien wij wettelijk verplicht zijn persoonlijke gegevens te verstrekken; of
  3. Indien wij enig onderdeel van ons bedrijf verkopen. In dat geval zal de koper verplicht zijn om uw gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens die u aan het begin van uw assessment kon lezen, alsook in overeenstemming met alle toepasselijke klantencontracten en/of wetgeving.


Was dit artikel nuttig?


Wij wijzen u er graag op dat wij in gevallen waarin wij assessments ten behoeve van een van onze klanten uitvoeren, niet in staat zijn informatie uit onze systemen te verstrekken tenzij wij de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende klant hebben. In de overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten, is opgenomen dat wij de uitdrukkelijke toestemming van onze klanten moeten verkrijgen voordat wij u toegang verlenen tot enige informatie die wij voor die klanten beheren.

Indien u op verzoek van een van onze klanten een assessment hebt ingevuld, kunt u één van twee dingen doen:
(i) uw verzoek om informatie direct bij de betreffende organisatie indienen; of
(ii) uw verzoek bij SHL indienen door middel van de onderstaande procedure.
Wij wijzen u er graag op dat wanneer u ervoor kiest om uw verzoek bij SHL in te dienen, wij contact met de betreffende klant(en) moeten opnemen om deze klant(en) om toestemming te vragen voordat wij de opgevraagde informatie aan u kunnen verstrekken.

Voordat wij een verzoek om gegevens in behandeling kunnen nemen, hebben wij enige informatie van u nodig. Download het Formulier Toegangsverzoek Gegevenssubject (te vinden op https://www.shl.com/wp-content/uploads/dsar-form.pdf), vul het in en e-mail het naar dataquestions@shl.com (of verstrek ons de informatie die in het formulier wordt gevraagd) of stuur het per post op naar het adres dat op het formulier vermeld staat.

Zodra wij uw informatie en bewijs van identiteit hebben ontvangen (en, indien van toepassing, de benodigde toestemming van de klant hebben verkregen), sturen wij u uw gegevens op. Wanneer u uw bewijs van identiteit verstrekt, horen wij ook graag van u of u uw gegevens via de post of via e-mail wilt ontvangen.


Was dit artikel nuttig?


U ontvangt alleen e-mails over deelname aan SHL-proeven, -enquêtes of andere onderzoeken van SHL als u uitdrukkelijk hebt aangegeven zulke e-mails te willen ontvangen.


Was dit artikel nuttig?


Als u technische problemen ondervindt, zie dan de sectie kandidaatondersteuning op https://support.shl.com/candidate?l=nl_NL&c=SHL_Support%3ACandidate_Help&p=&pt=&lg=&cg=.

Voor andere vragen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met dataquestions@shl.com.


Was dit artikel nuttig?