Photo Cluster

Lozenge
Kandidat Support


Hvis du er blevet bedt om at tage en evaluering af din arbejdsgiver eller potentielle arbejdsgiver, skal du kontakte den pågældende organisation direkte for at anmode om feedback på dine resultater. Vores kontrakter med vores kunder forhindrer os i at give dig dine evalueringsresultater, medmindre vi har særlig tilladelse fra vores kunde til at gøre det.

Hvis du har taget evalueringen gennem vores forsøgswebsted https://www.shldirect.com/dk/, bør du være i stand til at logge ind på din konto for at se rapporten fra din evaluering. Hvis du har problemer med dette, henvises der til afsnittet for kandidatstøtte på https://support.shl.com/categories.html?hl=da&c=10_91_12_


Hjalp denne information?


For at vi kan behandle din forespørgsel, bedes du sende en e-mail til dataquestions@shl.com med følgende oplysninger:
- Evalueringstypen og fuldførelsesdatoen;
- Fulde navn og e-mailadresse, du brugte; og
- Hvis du tog evalueringen efter anmodning fra en bestemt organisation (dvs. som en del af en ansøgning om beskæftigelse), navnet på den pågældende organisation.

Hvor vi tilvejebringer evalueringen på vegne af en af ​​vores kunder, kan vi ikke slette oplysninger fra vores systemer uden den pågældende kundes udtrykkelige tilladelse. Hvis du ønsker dine data slettet, bedes du kontakte den organisation som du tog teste for direkte. Angiv hvilke personlige data der tilhører dig du vil have slettet. Når vi modtager instruktioner fra vores klient, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at overholde deres forespørgsel med hensyn til dine data.


Hjalp denne information?


Når vi har de relevante tilladelser, kan vi give dine personlige oplysninger til en tredjepart i følgende begrænsede tilfælde:
  1. Hvis vi ansætter en tjenesteudbyder til at udføre visse tjenester på vores vegne. Enhver tjenesteudbyder, som vi ansætter, vil være kontraktligt forpligtet til kun at bruge de personlige oplysninger med henblik på at udføre de pågældende tjenester og have passende sikkerheds- og fortrolighedskontroller på plads for at beskytte oplysningerne;
  2. Hvis vi er retligt forpligtet til at videregive personlige oplysninger; eller
  3. Hvis vi sælger en hvilken som helst del af vores virksomhed, i hvilket tilfælde køberen vil være forpligtet til kun at bruge dine data i overensstemmelse med Databeskyttelsesmeddelelsen, der vises i starten af ​​din evaluering, eventuelle gældende kundekontrakter og/eller love.


Hjalp denne information?


Bemærk venligst, at i tilfælde, hvor vi tilvejebringer evalueringen på vegne af en af ​​vores kunder, kan vi ikke give oplysninger fra vores systemer, medmindre vi har kundernes specifikke tilladelse. Som følge heraf kræves det af vores kontrakter med vores kunder, at vi indhenter kundernes udtrykkelige tilladelse, før vi kan give dig adgang til de oplysninger, som vi besidder på deres vegne.

Derfor, hvis du har taget en evaluering efter anmodning fra en kunde, kan du enten:
(i) sende din anmodning om oplysninger direkte til den pågældende organisation; eller
(ii) sende din anmodning til SHL via processen skitseret nedenfor.
Bemærk, at hvis du vælger at sende din anmodning til SHL, bliver vi nødt til at kontakte den/de relevante kunde(r) for at bede om deres tilladelse, før vi kan give dig de ønskede oplysninger.

Før vi kan behandle enhver anmodning om oplysninger, skal vi bruge nogle oplysninger fra dig. Udfyld venligst Formularen til anmodning om adgang for den registrerede, der findes på https://www.shl.com/wp-content/uploads/dsar-form.pdf, og mail den til dataquestions@shl.com (eller angiv de ønskede oplysninger i formularen), eller send den tilbage til os via postadressen angivet i formularen.

Når vi har modtaget dine oplysninger og identitetsbevis (og eventuelt har indhentet den nødvendige kundetilladelse), sender vi dig dine oplysninger. Når du sender dit identitetsbevis, bedes du fortælle os, om du foretrækker at modtage dine oplysninger via post eller via e-mail.


Hjalp denne information?


 
Du vil kun modtage e-mails, der beder dig om at deltage i SHL-forsøg, undersøgelser eller anden SHL-forskning, hvis du specifikt har valgt at modtage sådanne e-mails.


Hjalp denne information?


Hvis du oplever tekniske problemer, henvises der til afsnittet kandidatstøtte på https://support.shl.com/categories.html?hl=da&c=10_91_12_

For alle andre spørgsmål vedrørende brugen af ​​dine personlige oplysninger, bedes du kontakte dataquestions@shl.com.


Hjalp denne information?